SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony danych osobowych przesyłamy Państwu klauzulę informacyjną.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 ( Dz.Urz.UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fabijański Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlęcinie;
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. realizacji umowy o współpracy ( przyjęcie / wysyłanie zamówienia, realizacja dostawy, rozliczenie zamówienia / dostawy, windykacja, pomoc techniczna B2B, obsługa reklamacji i zwrotów, kontakt bezpośredni w sprawach dotyczących współpracy ) na podstawie RODO art.6 ust 1 pkt b,

b. wypełnienia obowiązków Administratora wobec przepisów prawa ( rozliczenie działalności, archiwizacja dokumentów, postępowania sądowe ), ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – RODO art.6 ust 1 pkt f;

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a. dane uzyskane w procesie rejestracji nowego Kontrahenta przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy a także po zakończeniu współpracy ( likwidacja konta Kontrahenta w systemie sprzedaży ) przez okres 5 lat,

b. do wycofania zgody ( wysyłanie komunikatów i materiałów marketingowych, użycie materiałów marketingowych zawierających dane osobowe);

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  2. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o współpracy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o współpracy;
  5. Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.